1
 
verfügbar: 1 Stk Miete Fr 15.-
 
Behringer Mischpult 8x Mik / 4x Stereo Line, 2 Aux send (1x post / 1x umschaltbar), 4 Band EQ, ALT Output, Phantomspeisung